Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
02.05.2019
10:00
Rēzeknes novada domes sēde
Rēzeknes novada pašvaldības ēkas mazā zāle, Rēzekne
02.05.2019
12:00
Eiropas dienu sagaidot. Animācijas filmu programma pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
Bērzgales pamatskola, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads
02.05.2019
17:00
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīts pasākums “Baltā galdauta svētki”. Griškānu pagasta kultūras nama amatierkolektīvu un vieskolektīvu koncerts. Pūpolvītola stādīšana pie Sprūževas dīķa, svētku cienasts
Sporta laukums pie Griškānu pagasta pārvaldes, Griškānu pagasts Rēzeknes novads