Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
12.05.2019
12:00
Dzejas pēcpusdiena “Mīļajai māmiņai” Štikānos. Piedalās bērnu dramatiskā pulciņa dalībnieki
Štikānu kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
12.05.2019
13:00
Animācijas filma “Lote un pazudušie pūķi”
Lendžu pagasta kultūras nams, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
12.05.2019
13:00
Mātes dienai veltīts koncerts Strūžānos „No saknītes lazda zied…”
Strūžānu kultūras nams, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
12.05.2019
14:00
Mātes dienai veltīts koncerts Pušā. Pēc koncerta atpūtas pēcpusdiena senioriem
Pušas pagasta tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
12.05.2019
14:00
Svētku koncerts “Mana māmiņa” Ozolmuižā
Ozolmuižas pagasta kultūras nams, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
12.05.2019
15:00
Aijas Eriņas piemiņas konkurss jaunajiem vokālistiem, dziesmu autoriem un literātiem „Nūdreb sirds…”
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
12.05.2019
15:00
Mātes dienai veltīts koncerts Ratniekos „Paņem mani klēpī”
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads