Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
18.05.2019
13:00
Vokālo ansambļu sadziedāšanās “Kad ābeles zied, sirds un dvēsele dzied”. Kopā izdziedāt skaistākās un mīļākās dziesmas tiek aicināti Rēzeknes novada vokālie ansambļi
Lendžu brīvdabas estrāde, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
18.05.2019
15:00
Mātes diena un senioru pēcpusdiena Mākoņkalnā. Pašdarbnieku koncerts
Mākoņkalna pagasta tautas nams, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads
18.05.2019
18:00
Muzeju nakts 2019 “Ceļš sākas no mājām”
Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta”, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads
18.05.2019
19:00
Tautas muzikantu festivāls veltīts Antona Kūkoja piemiņai “O, bļaka”. Pagasta, novada, kaimiņu novadu tautas muzikantu uzstāšanās
Nautrēnu pagasta sporta halle – kultūras nams, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
18.05.2019
20:00
Ģimeņu svētki. Pasākuma laikā tiek sveikti Ozolmuižas pagastā dzīvojošie pāri, kas svin. kāzu jubilejas. Balli spēlē Ginc un Es
Ozolmuižas pagasta kultūras nams, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
18.05.2019
20:00
Kāzu jubileju vakars Štikānos. Jubilāru godināšana, balle
Štikānu kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads