Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
01.06.2019
17:00
Piektais vidējās paaudzes sieviešu deju kopu festivāls „Spīganu dejas ezera atspulgā”
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
01.06.2019
18:00 - 22:00
Diskotēka jauniešiem “Lecam vasarā!” Mācību gada noslēguma diskotēka bērniem un jauniešiem
Ozolaines tautas nams, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads
01.06.2019
21:00
Inga un Normunds piedāvā koncertprogrammu „Visskaistākais zieds”. Ieejas maksa – 4.00 EUR
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads