Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
02.06.2019
11:00
Bērnības svētki Feimaņos
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
02.06.2019
12:00 - 14:00
Bērnības svētki Ozolainē. Saldumu ballīte kopā 3 kaķiem. Izklaidējoša programma bērniem, radošās darbnīcas un cienasts
Ozolaines tautas nams, Kastaņu skvērs, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads
02.06.2019
12:00
Bērnu spēles Štikānos
Silmalas pagasta Štikānu kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
02.06.2019
13:00
Bērnības svētki mazajiem Ilzeskalnā. Pašdarinātu leļļu izstāde
Ilzeskalna pagasta tautas nams, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads
02.06.2019
13:00
Bērnības svētki Ozolmuižas pagasta piecgadniekiem
Ozolmuižas pagasta Zirgu sētā “Untumi”, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
02.06.2019
14:00
Piektais vidējās paaudzes sieviešu deju kopu festivāls „Spīganu dejas ezera atspulgā”. Koncerts „Līksmo mana dvēselīte”. Sieviešu deju kolektīvi dejo četru gadu laikā apgūtās festivāla dejas. Koncertu kuplina dziedošā Tihovsku ģimene. Mājražotāju un amatnieku tirdziņš
Gaigalvas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads