Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
21.06.2019
11:00
“Ielīgojam Jāņu dienu!”
Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta”, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads
21.06.2019
19:00
Ielīgošana Griškānos
Sporta laukums pie Griškānu pagasta pārvaldes, Griškānu pagasts Rēzeknes novads
21.06.2019
19:00
Saulgriežu koncerts. Tautisko deju kolektīvu un folkloras koncerts
Laukums pie Audriņu pagasta kultūras nama, Audriņu pagasts Rēzeknes novads
21.06.2019
19:00
Vasaras Saulgriežu sagaidīšanas pasākums. Latviešu nacionālās tradīcijas, koncerts, pašdarbnieku uzstāšanās, ugunskurs, Jāņu siers, alus un nakts zaļumballe kopā ar Aldi Kisi
Līgo kalns, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads
21.06.2019
20:00
Vasaras saulgriežu pasākums ar dziesmām un dejām, sieru un alu, ugunskuru un zaļumballi. Spēlē grupa “Ezers”
Lendžu brīvdabas estrāde, Lendžu pagasts Rēzeknes novads