Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
22.06.2019
18:00
Ielīgošana Čornajā. Līgo svētku tradīcijas – dziesmas, rotaļas, vainagu pīšana, siera siešana
Čornajas tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
22.06.2019
19:00
Ielīgošana Maltā un Līgo balle
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
22.06.2019
19:00
Jāņu ielīgošana “Nu atnāca Jāņu diena!”. Piedalās Feimaņu kultūras nama pašdarbnieki
Feimaņu kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
22.06.2019
20:00
Ielīgo Rogovkā. Gājiens, koncerts un zaļumballe kopā ar Ginc&Es
Nautrēnu pagasta sporta halle – kultūras nams, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
22.06.2019
20:00
Līgo svētku ielīgošana. Pušas tautas nama amatierteātra luga, pašdarbnieku koncerts, ugunskura iedegšana, rotaļas
Pušas tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
22.06.2019
20:00
“Un atkal Līgo!”. Ielīgošanas pasākums ar pašdarbnieku koncertu un zaļumballi. Muzicēs Aldis Grandāns
Dricānu birztalas estrāde, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
22.06.2019 - 23.06.2019
22:00
Līgo svētku ieskandināšana. Ugunskurs, jautras rotaļas, dziesmas un dejas. Diskotēka
Mākoņkalna pagasta tautas nams, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads