Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
01.08.2019 - 09.08.2019
09:00 - 19:00
Jauniešu neformālās mācības – nometne ,,Es kā zīle ozolā”
Ozolaines pagasta tautas nams, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads
03.08.2019
12:00
Amatierteātru svētki “Lubāna vilinājums”
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
03.08.2019
12:00
Dricānu pagasta svētki “Kad saulespuķēs bites san…”
Dricānu kultūras nams, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
03.08.2019
18:00
Ratnieku ciema svētku noslēguma pasākums “Mans devums ciematam”
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads