Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
10.08.2019
09:30
Čornajas ciema svētki 2019.
Čornajas pagasta kultūras nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
10.08.2019
12:00
Sakstagala un Kantinieku pagastu sporta svētki
Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas sporta laukums, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads
10.08.2019
15:00
Etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” 65 darbības gadu jubilejas pasākums.
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
10.08.2019
15:00
Ozolaines pagasta svētki. Ozolaines pagasta 80 gadu jubilejas svinības
Pie Ozolaines Tautas nama un Ozolaines pirmskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš”, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads
10.08.2019
17:00
Jaunības svētki Lendžos
Lendžu kultūras nams, Lendžu brīvdabas estrāde, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
10.08.2019
19:00
Dekteru ciema svētki. Dekteru amatierteātra pirmizrāde, Jukums Palevičs “Preilenīte”
Laukums pie bijušā grāmatu apmaiņas punkta, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
10.08.2019
22:00
Zaļumballe Bērzgalē. Spēlē Aigars Grandāns
Bērzgales brīvdabas estrāde, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads