Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
25.10.2019
13:00
Mārītes Bikovskas dzejas pēcpusdiena “Kad rudens lapas aizrauj vēji”
Strūžānu pagasta bibliotēka, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
25.10.2019
13:00
Tematiskais pasākums bērniem “Kopā jautri klājas”
Silmalas pagasta Kruķu kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
25.10.2019
14:00
Ātrlasīšanas sacensības jauniešiem “Paspēj par 60 sekundēm”
Ozolaines pagasta bibliotēka, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads
25.10.2019
15:00
Atpūtas pēcpusdiena Griškānu pagasta senioriem “Dzērves jau rudeni kliedz”. Koncerts ar vietējo amatierkolektīvu un vieskolektīvu piedalīšanos, konkursi, dejas.
Griškānu pagasta kultūras nams, Griškānu pagasts Rēzeknes novads
25.10.2019
17:00
Pasākums popularizējot Latgales kulināro mantojumu “Saimnieču diena”
Mākoņkalna pagasta kultūras nams, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads