Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
26.10.2019
13:00
Rēzeknes novada senioru klubu salidojums
Nagļu pagasta tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads
26.10.2019
16:00
Ekskursija “Lūznavas muižas leģendas”
Lūznavas muiža, Lūznavas pagasts Rēzeknes novads
26.10.2019
17:00
Leģendu nakts. Koklētāju ansambļa “Cantata” un klavesīnistes Ievas Salietes koncertprogramma “Vivaldi, Bahs un kokle”
Lūznavas muiža, Lūznavas pagasts Rēzeknes novads
26.10.2019
19:00
Gaigalavas pagasta kultūras nama amatierteāra “Bykovīši” izrāde Aivars Banka “No Jāņiem līdz Pēteriem”
Nautrēnu pagasta sporta halle – kultūras nams, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
26.10.2019
19:00
Leģendu nakts kadriļu balle
Lūznavas muiža, Lūznavas pagasts Rēzeknes novads
26.10.2019
20:00
Rudens balle Silmalā
Silmalas pagasta kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads