Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
14.11.2019
09:00
Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes
Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas mazā zāle, Rēzekne
14.11.2019
10:00
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta radošā pēcpusdiena Dricānu vidusskolas sākumskolas bērniem „Mans dzejolis Latvijai”
Dricānu vidusskola, Rēzeknes novads
14.11.2019
10:30
Radošā darbnīca pirmsskolas vecuma bērniem Ilzeskalnā “Manai Latvijai”
Ilzeskalna pagasta bibliotēka, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads
14.11.2019
11:00
Radošā darbnīca ,,Auseklīšu darināšana”
Gaigalavas pagasta Sabiedrisko aktivitāšu centrs “Strūžānu skola”, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
14.11.2019
12:30
Erudīcijas spēle Maltā “Vai pazīsti Latviju?”
Maltas pagasta bibliotēka, Bērnu literatūras nodaļa, Maltas pagasts Rēzeknes novads
14.11.2019
14:30
Radošā darbnīca Kaunatā sākumskolas bērniem “Saposīsimies Latvijas svētkiem”
Kaunatas 1.bibliotēka, Kaunata Rēzeknes novads
14.11.2019
15:00
Pasākums dažādu vecumu bērniem veltīts Ziemeļvalstu literatūras nedēļai “Pepijas dzimšanas dienas svinības”
Audriņu pagasta bibliotēka, Audriņu pagasts Rēzeknes novads
14.11.2019
15:00
Radošā darbnīca “Akmens magnētu veidošana ar latvju rakstu zīmēm”
Kantinieku pagasta bibliotēka, Kantinieku pagasts Rēzeknes novads
14.11.2019
17:00
Sirsnīgas sarunas par Latviju un Latgali Valsts svētku priekšvakarā. Dzejas lasījumi no grāmatas “Pa saulis spaitu & Sirsnības ceļos”. Tikšanās ar dzejnieci Līviju Liepdruvieti
Nautrēnu pagasta bibliotēka, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads