Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
19.12.2019
09:00
Ziemassvētku tirdziņš Nagļos
Nagļu pagasta tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads
19.12.2019
10:00
Rēzeknes novada domes sēde
Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas mazā zāle, Rēzekne
19.12.2019
12:00
Krāmu tirdziņš “Otrā dzīvība”. Aicināti visi, kuri vēlas savai mantai dot otru dzīvību dāvinot, atdodot kādam, kuram tiešām tas ir nepieciešams
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
19.12.2019
12:30
“Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” Gaigalavā. Uzruna vecākiem, pateicība dalībniekiem
Gaigalavas pamatskola, Rēzeknes novads
19.12.2019
14:00
Ziemassvētku eglītes pasākums Sakstagala un Kantinieku pagastu pirmsskolas vecuma bērniem. Liepājas leļļu teātra izrāde “Rūķīši un mežavecis”, rotaļas un dāvanu dalīšana
Sakstagala pagasta sabiedrisko aktivitāšu centrs, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads
19.12.2019
17:30
Radošā darbnīca “Ziemassvētku apsveikuma kartiņu un dekoru izgatavošana, dāvanu iesaiņošana”
Griškānu pagasta kultūras nams, Griškānu pagasts Rēzeknes novads