Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
25.12.2019
10:00
Ziemassvētku interaktīva izrāde pirmsskolas vecuma bērniem “Aizmirsto rotaļlietu Jaungada piedzīvojumi”- teātra studija “Joriks”
Stoļerovas saietu nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2019
11:00
Pasākums bērniem “Vecā, labā pasaka”. Rotaļu rīts ar amatierteātra “Potešņiki” dalību. Dāvanu izsniegšana Audriņu pagasta bērniem.
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņi Audriņu pagasts
25.12.2019
12:00
Ziemassvētku pasākums Silmalā
Silmalas pagasta kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2019
13:00
Ziemassvētku eglīte Stružānu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem “Vecīša cimdiņš”. Dziesmas, rotaļas, Salatēta sagaidīšana, saldo dāvaniņu saņemšana
Strūžānu kultūras nams, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
25.12.2019
13:00
Ziemassvētku pasākums bērniem Dubuļos
Dubuļu klubs, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2019
13:00
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem Lendžos “Dāvanu maisiņš”
Lendžu pagasta kultūras nams, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
25.12.2019
14:00
Koncerts “Priecīgus Ziemassvētkus!” Uzstāsies Nagļu pašdarbības kolektīvi.
Nagļu pagasta Tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads
25.12.2019
15:00
Ziemassvētku eglīte Ozolmuižas pagasta bērniem
Ozolmuižas pagasta kultūras nams, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2019
15:00
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Gaigalavā
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts
25.12.2019
16:00 - 20:00
Tematiska diskotēka Stružānu pagasta bērniem un jauniešiem “Ko tu zini par Ziemassvētkiem”.
Strūžānu kultūras nams, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
25.12.2019
18:00
Ziemassvētku koncerts “Sirdspuksti”. Ar Ziemassvētku programmu uzstājas Lauris Valters
Mākoņkalna pagasta Tautas nams, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads
25.12.2019
19:00
Ziemassvētku koncerts kopā ar Pušas tautas nama kolektīviem. Pēc koncerta atpūtas vakars pie galdiņiem kopā ar Edgaru Katkeviču
Pušas tautas nams, Rēzeknes novads
25.12.2019
19:00
Ziemassvētku uzvedums “Zīmyssvātku pōrsteigums”. Pēc Danskovītes lugas “Ontans i Zīmyssvātki” motīviem, Maltas kultūras nama dramatiskā kolektīva “Smaidam”, kapelas “Malta” un senioru vokālā ansambļa “Liepas” iestudējumā
Maltas pagasta kultūras nams, Rēzeknes novads
25.12.2019
20:00
Atpūtas vakars pie galdiņiem Dubuļos
Dubuļu klubs, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2019
20:00
Atpūtas vakars “Svētki ledus pilī”. Pašdarbnieku koncerts, dejas 80-90 gadu ritmos. Vakars ar groziņiem. Ieeja 2.00 EUR. Galdiņu rezervēšana pa t. 25412872, 64640318
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņi Rēzeknes novads
25.12.2019
20:00
Ziemassvētku balle kopā ar Dvinskas muzikantiem, ieeja 3.00 EUR
Kaunatas pagasta Tautas nams, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2019
20:00
Ziemassvētku balle pie galdiņiem Kantiniekos. Ziemassvētku loterija
Kantinieku sporta un atpūtas centrs, Kantinieki Rēzeknes novads
25.12.2019
20:00
Ziemassvētku koncerts un balle Lendžos
Lendžu kultūras nams, Rēzeknes novads
25.12.2019
20:00
Ziemassvētku koncerts un balle pie galdiņiem Nautrēnos. Spēlē Ainārs Lipskis
Nautrēnu pagasta sporta halle-kultūras nams, Nautrēnu pagasts
25.12.2019
21:00
Ziemassvētku balle Ozolmuižā. Spēlē Marchello
Ozolmuižas pagasta kultūras nams, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2019
22:00
Ziemassvētku balle pie galdiņiem Nagļos. Spēlē grupa “Ceļinieks”, ieeja 3.00 EUR
Nagļu pagasta tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads