Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
28.12.2019
10:00
Jaungada pasākums bērniem Krukos
Kruku kultūras nams, Rēzeknes novads
28.12.2019
12:00
Ziemassvētku eglīte Nautrēnu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem
Nautrēnu sporta halle – kultūras nams, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
28.12.2019
12:30
Jaungada pasākums bērniem Ružinā
Ružinas kultūras nams, Rēzeknes novads
28.12.2019
15:00
Jaungada pasākums Griškānu pagasta bērniem – teātra studijas “Joriks” programma
Griškānu pagasta kultūras nams, Griškānu pagasts Rēzeknes novads
28.12.2019
15:00
Ziemassvētku pasākums bērniem Pušā
Pušas pagasta tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
28.12.2019
19:00
Daugavpils sieviešu deju kluba “Juventa” Jaungada šova programma. Plkst.21.00 – diskoballe
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
28.12.2019
19:00
Jaungada pasākums pie galdiņiem Ozolainē. Priekšnesumi, šovi, konkursi un spēles, diskotēka
Ozolaines tautas nams, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads
28.12.2019
20:00
Vecgada atpūtas vakars pie galdiņiem Strūžānos “Gada beigas. Inventarizācija”
Strūžānu kultūras nams, Rēzeknes novads
28.12.2019
21:00
Atpūtas pasākums pie galdiņiem Griškānos
Griškānu pagasta kultūras nams, Griškānu pagasts Rēzeknes novads
28.12.2019
21:00
Atpūtas vakars pie galdiņiem Rikavā. Spēlēs Oskars no Vārkavas. Ieeja – 2.00 EUR
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads