Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
07.02.2020
09:00
Dambretes sacensības Silmalas pagasta iedzīvotājiem
Kruķu kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
07.02.2020
15:00
Galda spēļu čempionāts Strūžānos
Strūžānu pagasta kultūras nama sporta komplekss, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
07.02.2020
15:00
Ģimeņu svētki “Tiem kam pāri 55 gadiem…”. Jubilāru godināšana, koncerts kopā ar grupu “Paprika”, dejas kopā ar Normundu un Valdi Štekeļiem
Kaunatas pagasta tautas nams, Rēzeknes novads
07.02.2020
15:00 - 16:00
Jaunatnes teātra studijas “Joriks” izrāde “KARALISKĀ GOVS”
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņi Rēzeknes novads
07.02.2020
15:00
Senioru kluba “Uguntiņa” 5 gadu jubilejas pasākums “Tikšanās sveču gaismā”
Ozolaines pagasta tautas nams, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads
07.02.2020
16:00
Bibliotekārā stunda “Ceļo virtuāli laikā un telpā kopā ar mums !”. Datu bāzes letonika.lv uzziņu resursi
Rikavas pagasta bibliotēka, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
07.02.2020
18:00
Radošā darbnīca “Par, ap, ar svecēm… ” Ilzeskalnā
Ilzeskalna tautas nams, Rēzeknes novads
07.02.2020
18:00
Sveču liešanas darbnīca Čornajā
Čornajas pagasta tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads