Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
15.02.2020
15:00
“Ziemas olimpiāde”. Dažādas sporta spēles visiem ciemata iedzīvotājiem. (sliktu laikapstākļu gadījumā – sporta spēles notiks telpās). Silta tēja, labākajiem diplomi un balvas
Čornajas tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
15.02.2020
17:00
“Valentīndienas disenīte” bērniem
Čornajas tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
15.02.2020
18:00
Maltas pagastu apvienības kāzu jubileju svētki “Divu siržu spēks”
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
15.02.2020
19:00
Rēzeknes novada amatierteātru saiets “Smieklu vezums”
Nagļu pagasta tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads