Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
20.02.2020
09:45 - 12:00
Rēzeknes novada domes sēde un Finanšu pastāvīgās komitejas ārkārtas sēde
Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas mazā zāle, Rēzekne
20.02.2020
11:00
Informatīva stunda, veltīta Starptautiskās dzimtās valodas dienai
Nautrēnu pagasta bibliotēka, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
20.02.2020
11:00
Tematisks pasākums “Mūsu mīļā valodiņa”. Veltīts Starptautiskai dzimtās valodas dienai
Maltas pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa, Maltas pagasts Rēzeknes novads