Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
22.02.2020
10:00
Ziemas sporta spēles – veselīga dzīvesveida saglabāšana Mākoņkalnā
Mākoņkalna Tautas nams, Lipuški Rēzeknes novads
22.02.2020
11:00
Aizgavēņa pasākums. Jautras stafetes un spēles, mīklu minēšana, cepsim un ēdīsim pankūkas
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
22.02.2020
12:00
Meteņdiena Dricānos. Meteņdienas tradīcijas, rotaļas, dziesmas kopā ar folkloras kopu “Bolta vīšņa”. Kopēja Meteņputras baudīšana
Laukumā pie Dricānu pagasta kultūras nama, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
22.02.2020
14:00 - 16:00
Pasākums bērniem
Maltas kultūras nams, Rēzeknes novads
22.02.2020
19:00
Amatierteātra “Bykovīši” 25 gadu jubilejas pasākums
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads