Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
01.03.2020
11:00
Spēlfilma “Klases salidojums”. Ieeja 3,00 EUR
Bērzgales kultūras nams, Bērzgale Rēzeknes novads
01.03.2020
13:00
Masļeņica Ružinā. Jautri konkursi, spēles, pankūkas, tēja
Ružinas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
01.03.2020
13:00
Meteņdiena Kantiniekos
Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrs, Kantinieku pagasts Rēzeknes novads
01.03.2020
13:00
Tradicionālās Masļeņicas / Meteņdienas svētku svinības Ozolainē
Ozolaines pagasta Tautas nams, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads
01.03.2020
16:00
Viestura Kairiša filma “Piļsāta pi upis”. Ieeja: 2,00 EUR
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads