Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
06.03.2020
12:00
Rēzeknes novada skolu jaunatnes dziesmu, deju un prasmju šovs “Vara talants”
Bērzgales kultūras nams, Bērzgale Rēzeknes novads
06.03.2020
13:00
Dāmu pēcpusdiena, pasākums aktīvām un radošām kundzēm un jaunkundzēm, par rokdarbiem, mājās tapušiem našķiem un visu skaisto
Ilzeskalna tautas nams, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads
06.03.2020
15:00
Sieviešu dienai veltīts tematisks pasākums “Draudzeņu lokā”
Štikānu bibliotēka, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
06.03.2020
16:00
Radošā darbnīca veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai “Dāvana no sirds”
Audriņu pagasta bibliotēka, Audriņu pagasts Rēzeknes novads
06.03.2020
17:00
Radoša darbnīca veltīta Sieviešu dienai
Silmalas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
06.03.2020
19:00
Spēlfilma “Dvēseļu putenis”. Ieejas maksa – 2,00 EUR
Nautrēnu pagasta sporta halle – kultūras nams, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
06.03.2020
20:00
“Svini svētkus kamēr saule spīd…”. Pasākums Čornajas pagasta zemniekiem, lauksaimniekiem, uzņēmējiem.
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads