Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
07.03.2020
11:00
UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” aktivitāte “Manas bērnības stāsti”
Rikavas pagasta bibliotēka, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
07.03.2020
12:00
Dāmu lutināšanas diena “Starp mums, meitenēm, runājot…”.
Ozolaines pagasta Tautas nams, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads
07.03.2020
14:00
Deju festivāls “Pavasara noskaņa”
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
07.03.2020
16:00
Sieviešu dienai veltīts koncerts “Tik dēļ jums, daiļās dāmas!”. Koncertā uzstājas duets “Paprika”, Mežvidu kultūras nama vīru vokālais ansamblis un citi amatierkolektīvi
Strūžānu kultūras nams, Rēzeknes novads
07.03.2020
19:00
Nacionālo kultūru tautas mūzikas festivāls “Mana tautasdziesma”
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
07.03.2020
19:00
Sieviešu dienai veltīts koncerts Čornajā
Čornajas tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
07.03.2020
20:00
Atpūtas vakars pie galdiņiem “8. Marts!”
Dubuļu klubs, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
07.03.2020
20:00
Atpūtas vakars pie galdiņiem “ Kad draugi tiekas”
Kruķu kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
07.03.2020
20:00
Pašdarbnieku koncerts “Pavasara pieskāriens”
Mākoņkalna pagasta tautas nams, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads
07.03.2020
22:00
Atpūtas vakars “Īsa pamācība mīlēšanā”. Groziņu vakars. Pašdarbnieku koncerts, dejas. Ieeja – 2,00 EUR . Galdiņu rezervēšana
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņi Rēzeknes novads