Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
08.03.2020
13:00
Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva “Palādas” Danskovītes komēdija “Ontans i Anne”. Ieeja – bez maksas
Nagļu pagasta tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads
08.03.2020
13:00
Literāri muzikāla pēcpusdiena “Ziedošā”. Tikšanās ar dzejnieci Līviju Liepdruvieti, Griškānu vokālo ansambli “Vōrpeņa” un Pušas vokālo ansambli “Volyudzeitis”
Pušas pagasta tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
08.03.2020
13:00 - 15:00
Pēcpusdiena Stoļerovā “Pie tējas tases”. Radošā tikšanās Sieviešu dienas sajūtām, rokdarbu izstādes atklāšana
Stoļerovas pagasta saieta nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
08.03.2020
14:00
Sieviešu dienai veltīts koncerts Rikavā. Koncertu sniedz Māris Jefremovs un deju grupa “Fazira”
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
08.03.2020
15:00
Sieviešu dienai veltīta muzikāla pēcpusdiena pie tējas tases Ružinā
Ružinas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
08.03.2020
15:00
Sieviešu dienai veltīta tējas pēcpusdiena “Manas krūzes stāsts”
Kaunatas pagasta tautas nams, Rēzeknes novads