Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
12.03.2020
09:00
Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes
Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas mazā zāle, Rēzekne
12.03.2020
09:00
Skaļās lasīšanas stunda sākumskolas skolēniem “Lasīsim grāmatas ar prieku un interesi”
Audriņu pagasta bibliotēka, Audriņu pagasts Rēzeknes novads
12.03.2020
10:00
“Ceļā uz dziesmu svētkiem”. Rēzeknes un Viļānu novadu skolēnu deju kolektīvu sadancis – skate
Bērzgales kultūras nams, Bērzgale Rēzeknes novads
12.03.2020
12:30
Tematiska pēcpusdiena “Ceļojums uz ziedu valstību”
Maltas pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa, Maltas pagasts Rēzeknes novads
12.03.2020
17:00
Tikšanās ar dzejnieci Intu Naglu, viņas apgleznoto zīda šallīšu izstāde
Nautrēnu pagasta bibliotēka, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
12.03.2020
18:00
Literāri muzikāla pēcpusdiena “Sīvīte”. Pasākumā izmantota Ligijas Purinašas dzeja. Piedalās ansamblis ”Almus” un DVS daiļlasītājas
Dricānu pagasta bibliotēka, Dricānu pagasts Rēzeknes novads