Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
21.06.2020
10:00 - 15:00
Līgo dekoru veidošana un izvietošana ciemā
Silmalas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
21.06.2020
15:00
Radošā darbnīca Līgo dekoru izgatavošana un ciema izrotāšana
Laukumā pie Pušas tautas nama, Pušas pagasts Rēzeknes novads
21.06.2020
15:00
Radošās darbnīcas “Zaļā rota”. Aicinām piedalīties SPĒKA VIJAS – ozolzaru vijas vīšanā. Rotāsim saulgriežu ugunskuru, kuru iedegsim plkst.19.38.
Dricānu birztalas estrāde, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
21.06.2020
18:00
Citādie Vasaras Saulgrieži Vērēmos. Gada garākās dienas daudzināšana un Līgo vakara ieskandināšana kopā ar Vērēmu tautas nama kolektīviem
Vērēmu brīvdabas estrāde, Vērēmu pagasts Rēzeknes novads
21.06.2020
18:00
Filma “Klases salidojums 2”
Maltas kultūras nams, Rēzeknes novads
21.06.2020
18:00
Radošās darbnīcas “Ielīgojam Lendžos”
Lendžu brīvdabas estrāde, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
21.06.2020
19:00
Vasaras saulgrieži Rogovkā
Nautrēnu sporta halle-kultūras nams, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
21.06.2020
20:00
Vasaras Saulgriežu sagaidīšanas pasākums Līgo kalnā, Bekšos
Līgo kalns Ozolainē, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads