Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
11.07.2020
10:00 - 16:00
Pārgājiens “Kaunatas loks”
Kaunatas ciems, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
11.07.2020
12:00
Bērnības svētki Maltas pagasta piecgadniekiem
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
11.07.2020
13:00
Dricānu jauniešu centra Iniciatīvu projekts “Aktīvs un vienots”
Dricānu pagasta jauniešu centrs “Kukuži” , Dricānu pagasts Rēzeknes novads
11.07.2020
18:00
Akcijas “Apceļo dzimto novadu” noslēgums, svētku koncerts
Bērzgales brīvdabas estrāde, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads