Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
07.08.2020
14:00
Pasākums Audriņu pagasta bērniem “Viena jautrā diena”
Laukums pie Audriņu pagasta kultūras nama, Audriņu pagasts Rēzeknes novads
07.08.2020
19:00
Nautrēnu pagasta Dekteru amatierteātra jubilejas pasākums “Dekteru teātrim – 5”
Dekteri, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
07.08.2020
21:00
Brīvdabas kino vakars. Spēlfilma “Piļsāta pi upis” Čornajā
Čornajas ciema estrāde, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
07.08.2020
22:30
Brīvdabas kino vakars. Spēlfilma “Piļsāta pi upis” Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema Robežu ielas dzīvojamo māju masīvā