Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
08.09.2020
14:00
Starptautiskajā lasītprasmes dienā – ātrlasīšanas konkurss bērniem
Nautrēnu pagasta bibliotēka, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
08.09.2020
15:00
Starptautiskā rakstpratības diena. Glītrakstīšanas konkurss pieaugušajiem un bērniem
Audriņu pagasta bibliotēka, Audriņu pagasts Rēzeknes novads
08.09.2020
16:00
Starptautiskajā lasītprasmes dienā – skaļās lasīšanas stunda
Griškānu pagasta bibliotēka, Griškānu pagasts Rēzeknes novads