Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
18.11.2020
09:00 - 12:00
Fotoizstāde “Mūsu ciemats pagātnē un mūsdienās” Ieeja izstādē ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus
Kruķu kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
10:00 - 13:00
Bērnu zīmējumu izstādes atklāšana “Mana Latvija, mana dzimtene”. Sadarbība ar Silmalas pirmsskolas izglītības iestādi un Tiskādu vidusskolas bērniem. Ieeja izstādē ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus
Silmalas pagasta kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
10:00
Individuāla Audriņu pagasta “Zelta pāra” un 80 gadu jubilāru sveikšana viņu dzīvesvietā
18.11.2020
12:00
Latvijas Republikas 102. gadadienā visiem Rikavas ciema iedzīvotājiem būs dota iespēja nolikt svecītes laukumā pie kultūras nama, kur no svecēm būs izveidota Latvijas kontūra. Kultūras namā varēs nākt apskatīt fotoizstādi “Rudens mozaīka”
Rikavas kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
12:00 - 14:00
Latvijas valsts himnas atskaņošana Strūžānu ciemā, pēc tam skanēs latviešu patriotisko un tautasdziesmu ieraksti. Zālājos pie kultūras nama no rudens ziediem izveidota Latvijas kontūra un latvju spēka zīmes. Iedzīvotāji pastaigājoties var atnest un aizdegt svecītes, ievietojot tās gan Latvijas kontūrā, gan spēka zīmēs. Skaisti būs, ja svecīšu gaisma atmirdzēs arī māju un dzīvokļu logos, sveicot Latviju dzimšanas dienā
Strūžānu kultūras nams, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
13:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā. Video sveiciens Latvijas valsts svētkos no Sakstagala un Kantinieku pagasta pārvaldes iestāžu darbiniekiem un pašdarbības kolektīvu dalībniekiem
18.11.2020
14:00
Orientēšanās spēle “Latvija, Latgale, Lūznava”
Lūznavas muižas parks, Lūznavas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
15:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā. Ozolaines pagasta pārvaldes vadītāja un Tautas nama vadītājas videotiešraides sveiciens pagasta iedzīvotājiem – jaunās skulptūras pamatos tiks iemūrēta kapsula ar vēstījumu Ozolaines pagasta nākotnes iedzīvotājam. Kapsulas vēstījuma svinīga nolasīšana. Muzikāls sveiciens Tautas nama vadītājas izpildījumā
Bekšu ciems, Rēzeknes novads
18.11.2020
15:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadiena. “Gaisma Latvijai” – ikviens Ratnieku ciema iedzīvotājs aicināts individuāli iedegt svecīti Latvijas izgaismošanai
Laukums pie Ratnieku tautas nama, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
16:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā Pušas ciema iedzīvotāji aicināti ņemt dalību akcijā “Staro māja”. Ar gaismas objektu palīdzību greznot logus, balkonus, pagalmus radot interesantas gaismas performances savās mājās
Pušas pagasta tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
16:00 - 18:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadiena “Svētki Latvijai un visiem mums!”. Skatāma foto izstāde “Lepnums, prieks un laime Rēzeknes novada pagastos”, autors Aleksandrs Lebeds. Pagasta pārvaldes vadītājs individuāli pēc ielūgumiem un noteiktiem laikiem sveic gada jubilārus un nominantus. Āra laukumā ugunskurs “Mēs savam pagastam!”
Stoļerovas pagasta Saieta nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
16:00
“Gaismas ceļš”. Sprūževas ciemā, no Centrālās ielas un Parka ielas līdz mastam ar Latvijas Republikas karogu pie pagasta pārvaldes, savas svecītes aicināti nolikt individuāli arī pagasta iedzīvotāji un viesi Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīta svētku uguņošana
Sporta laukums pie Griškānu pagasta pārvaldes, Griškānu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
17:00
,,Sveiciens dzimšanas dienā!” Iedzīvotāji tiks aicināti iedegt svecītes dzīvokļu logos, pagalmā pie kluba būs izveidots svētku dekors
Dubuļu klubs, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
17:00
Latvijai 102! Laukumā pie Kaunatas tautas nama tiks veidots no svecītēm simbolisks Latvijas karogs, kur katrs ciema iedzīvotājs vakara gaitā varēs individuāli atnest un nolikt savu svecīti.
Kaunatas tautas nams/brīvdabas estrāde, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
17:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai veltīta svētku uguņošana Mākoņkalnā
Laukums pie Mākoņkalna tautas nama, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
17:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai veltīts gaismas ceļš Rogovkas centrā
Nautrēnu pagasta sporta halle – kultūras nams, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
17:00
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts salūts “Latvijai – 102!” Čornajas ciema iedzīvotāji aicināti iedegt svecītes namu logos un pie namiem, un vērot svētku salūtu
Čornajas ciema estrāde, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
17:00
“….Ja sirds ir aizdegusies”. Vērēmu pagasta identitātes zīmes “Aka” gaismota prezentācija
Vērēmu brīvdabas estrāde, Vērēmu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
18:00
Akcija “Iededz gaismu Latvijai!” Aicinām visas Maltas pagasta iestādes un iedzīvotājus 18.11. plkst.18:00 iedegt māju logos svecītes vai izveidot gaismu instalācijas ar valsts svētku noformējumu
Maltas pagasta kultūras nams, Rēzeknes novads
18.11.2020
18:00
Kopīgs gaismas sveiciens Latvijai! Dricānu iedzīvotāji aicināti iedegt māju un iestāžu logos svecītes
Dricānu ciems, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
18:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadiena. Akcija “Izgaismo Bērzgali”. Aicinājums iedzīvotājiem iedegt svecītes pagasta pārvaldes iestāžu un privātmāju logos
Bērzgales ciems, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
18:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai veltīta gaismas instalācija “Gaismiņas Latvijai”. Pagasta iedzīvotāji tiek aicināti iedegt gaismas objektus individuāli laukumā, māju logos, pagalmos. Aicinām izdzīvotājus iesūtīt svētku svinēšanas bildes, lai kopīgi veidotu Gaigalavas pagasta hroniku
Gaigalavas kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2020
18:00
“Iededzies par Latviju!”. Ozolmuižas pagasta iedzīvotāji tiek aicināti iedegt māju un iestāžu logos svecītes
Ozolmuižas pagasta kultūras nams, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads