Events - 4 Mai 18

Date/Time Event
04.05.2018
09:00
<!--:lv-->Liepu diena Audriņos<!--:-->
Laukums pie Audriņu pagasta kultūras nama, Audriņu pagasts
04.05.2018
10:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki “Līgos liepa pie ozola”. Liepiņu stādīšana pie Bērzgales pamatskolas<!--:-->
Laukums pie Bērzgales pamatskolas, Rēzeknes novads
04.05.2018
10:00
<!--:lv-->Volejbola turnīrs “Latvijas neatkarības atjaunošanai – 28”<!--:-->
Bērzgales pamatskolas sporta zāle, Bērzgales ciems Rēzeknes novads
04.05.2018
11:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki Feimaņos <!--:-->
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
04.05.2018
11:00
<!--:lv-->Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena Ratniekos <!--:-->
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
04.05.2018
11:00
<!--:lv-->Skrējiens "Rāzna-Muokūņkolns"<!--:-->
Mākoņkalna Tautas nams, Lipuški Rēzeknes novads
04.05.2018
11:00
<!--:lv-->Zaļais tirdziņš “Lobs lobam”<!--:-->
Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta”, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads
04.05.2018
11:00
<!--:lv-->“Baltā galdauta svētki” Dricānos. Kopīga simtgades liepas stādīšana, dziesmas, sarunas, tēja<!--:-->
Dricānu birztalas estrāde, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
04.05.2018
12:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki Gaigalavā. Filmas „Turpinājums” demonstrēšana. Pēc filmas sarunas pie kopīgi klāta galda<!--:-->
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
04.05.2018
12:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki “Ka kūpeibā ir spāks!” Franča Trasuna muzejā "Kolnasāta"<!--:-->
Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta”, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads