Events - 11 Mai 18

Date/Time Event
11.05.2018
13:00
<!--:lv-->Apsveikuma koncerts, sadarbībā ar Liepu pamatskolas skolēniem. Radošās darbnīcas mammām<!--:-->
Ozolaines tautas nams, Rēzeknes novads
11.05.2018
13:00
<!--:lv-->Mātes dienai veltīts koncerts. Uzstājas Gaigalavas pamatskolas skolēni<!--:-->
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
11.05.2018
13:30
<!--:lv-->Mātes dienai veltīts koncerts „Tu savu sirsniņu man devi!”. Piedalās Dricānu vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un kultūras nama pašdarbnieki <!--:-->
Dricānu pagasta kultūras nams, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
11.05.2018
14:30
<!--:lv-->Koncerts veltīts Mātes dienai “Saulīte rotājas, māmiņa smaida” <!--:-->
Kaunatas pagasta tautas nams, Kaunata Rēzeknes novads
11.05.2018
18:00
<!--:lv-->Atpūtas vakars “Māmiņai”. Viesojas Ezernieku saieta nama pašdarbības kolektīvi<!--:-->
Kaunatas pagasta Dubuļu klubs, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads