Events - 20 Oct 18

Date/Time Event
20.10.2018
12:00
<!--:lv-->Pensionāru pēcpusdiena. <!--:-->
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
20.10.2018
15:00
<!--:lv-->Atpūtas pasākums senioriem “Nekļūsim veci”<!--:-->
Strūžānu kultūras nams, Rēzeknes novads
20.10.2018
19:00
<!--:lv-->Atpūtas vakars pie gadiņiem “Rudens lapkritī”. Aicināti Sakstagala un Kantinieku pagasta iedzīvotāji<!--:-->
Sakstagala pagasta sabiedrisko aktivitāšu centrs, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads
20.10.2018
19:00
<!--:lv-->Atpūtas vakars “Lapas dzeltenās…”<!--:-->
Kaunatas pagasta Dubuļu klubs, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
20.10.2018
19:00
<!--:lv-->Jauniešu deju kolektīva “ŪDZEŅA” 15 gadu ballīte <!--:-->
Lendžu kultūras nams, Rēzeknes novads
20.10.2018
19:00
<!--:lv-->Teātru saiets “Smieklu vācelīte”<!--:-->
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads