Events - 9 Nov 18

Date/Time Event
09.11.2018 - 11.11.2018
08:40
<!--:lv-->Lāpu gājiens uz Pauru kapsētā kritušo karavīru piemiņas vietu. Svecīšu iedegšana, dalīšanās ar atmiņu, pasēdēšana pie tējas tases<!--:-->
Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrs, Kantinieku pagasts Rēzeknes novads
09.11.2018
10:00
<!--:lv-->Radošās darbnīcas. Kulinārijas pulciņš ,, Ieskats Mārtiņdienas tradīcijās”<!--:-->
Sabiedrisko aktivitāšu centrs “Strūžānu skola”, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
09.11.2018
14:00
<!--:lv-->Konkurss “Ko tu zini par Latviju?”<!--:-->
Maltas pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa, Maltas pagasts Rēzeknes novads
09.11.2018
14:00
<!--:lv-->Lāčplēša dienai veltīta radošā pēcpusdiena – „Gaismiņa Lāčplēsim”<!--:-->
Kantinieku pagasta bibliotēka, Kantinieku pagasts Rēzeknes novads
09.11.2018
16:00
<!--:lv-->Spēlfilma “Tēvs nakts” <!--:-->
Lendžu pagasta kultūras nams, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
09.11.2018
17:00
<!--:lv-->Aktīvs pasākums visu vecumu dalībniekiem „Lāčplēša kauss” <!--:-->
Ilzeskalna pagasta Tautas nams, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads