Events - 10 Nov 18

Date/Time Event
09.11.2018 - 11.11.2018
08:40
<!--:lv-->Lāpu gājiens uz Pauru kapsētā kritušo karavīru piemiņas vietu. Svecīšu iedegšana, dalīšanās ar atmiņu, pasēdēšana pie tējas tases<!--:-->
Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrs, Kantinieku pagasts Rēzeknes novads
10.11.2018
11:00
<!--:lv-->Personālizstādes “Stoļerovas ciema vēsture” atklāšana. Iedzīvotāja O. Selicka materiālu apkopojums<!--:-->
Stoļerovas pagasta saieta nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
10.11.2018
12:00 - 14:00
<!--:lv-->Stoļeroviešu “Mārtiņdienas tirdziņš”<!--:-->
Stoļerovas pagasta saieta nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
10.11.2018
13:00
<!--:lv-->Viktorīna jauniešiem “Vai tu zini Latgali?”<!--:-->
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņi Rēzeknes novads
10.11.2018
20:00
<!--:lv-->Kāzu jubilāru vakars <!--:-->
Ružinas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
10.11.2018
20:00
<!--:lv-->Mārtiņdienas balle Ratniekos ”Pār deviņi novadiņi graudi bira klētiņā”<!--:-->
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
10.11.2018
20:00
<!--:lv-->Mārtiņdienas jampadracis kopā ar Pušas tautas nama kolektīviem un ciemiņiem<!--:-->
Pušas pagasta Tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
10.11.2018
21:00
<!--:lv-->Balle. Spēlēs Zintis Krakops. Ieeja - 3 eiro<!--:-->
Nagļu pagasta Tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads