Events - 11 Nov 18

Date/Time Event
09.11.2018 - 11.11.2018
08:40
<!--:lv-->Lāpu gājiens uz Pauru kapsētā kritušo karavīru piemiņas vietu. Svecīšu iedegšana, dalīšanās ar atmiņu, pasēdēšana pie tējas tases<!--:-->
Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrs, Kantinieku pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
11:00
<!--:lv-->“Baltu ciltis”. Populārzinātniska dokumentālā filma par baltu ciltīm ar krāšņām animētām epizodēm un vēsturiskās realitātes inscenējumiem. Ieeja 1.00 EUR<!--:-->
Bērzgales pagasta kultūras nams, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
12:00
<!--:lv-->Dokumentālā filma “Lustrum” <!--:-->
Lendžu pagasta kultūras nams, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
12:00
<!--:lv-->Lāčplēša dienai veltīts konkurss dažādās sporta disciplīnās zēniem no 9 līdz 11 gadiem “Superpuika 2018”<!--:-->
Štikānu klubs, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
12:30
<!--:lv-->Piemiņas akmens iesvētīšana nacionālajiem partizāniem Rozentovas kapos<!--:-->
Rozentovas kapsēta, Maltas pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
14:00
<!--:lv-->Estrādes koncertā “Mana mīļā Latvija” - Irēna Ancāne un profesionālu mūziķu grupa “Arnolda Grīnberta kvintets”<!--:-->
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
14:00
<!--:lv-->Lāčplēša dienai veltīts pasākums ar dokumentālās filmas „Astoņas zvaigznes” demonstrēšanu. Filma no programmas „Latvijas filmas Latvijas simtgadei”<!--:-->
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
15:00
<!--:lv-->Lāčplēša dienas skrējiens „Kopā mēs varam!”<!--:-->
Stružānu pagasta kultūras nams, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
15:00
<!--:lv-->Pasākums “Tuvāk saknēm” Maltas vēstures muzejā<!--:-->
Maltas vēstures muzejs, Maltas pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
16:00
<!--:lv-->Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Karavīru nakts”, pasākuma gaitā, tikšanās ar NBS pārstāvjiem, armijas ieroču izstāde, paraugdemonstrējumi, lāpu gājiens, ugunskurs, karavīru stāsti un karavīru vakariņas<!--:-->
Kaunatas pagasta Tautas nams, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
17:00
<!--:lv-->Svinīga atjaunotā ceļa posma Lūznava – Veczosna atklāšana. Iesvētīšana, koncerts, karsta tēja<!--:-->
Lūznavas – Veczosnas ceļa krustojums Lūznavā, Lūznavas pagasts Rēzeknes novads