Events - 18 Nov 18

Date/Time Event
18.11.2018
08:00
<!--:lv-->Latvijas ieskandināšana. Latvijas valsts karoga pacelšana, Latvijas himnas dziedāšana, rituāla darbība, rakstaino cimdu uzvilkšana<!--:-->
Rāznas ezera krastā pie atpūtas kompleksa “Ezerkrasti”, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
08:11
<!--:lv-->Svinīgais brīdis par godu Latvijas simtgadei, sagaidot saullēktu rakstainos cimdos<!--:-->
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
08:11
<!--:lv-->Valsts karoga pacelšana pie Nautrēnu pagasta mājas. Tradicionālais skrējiens apkārt Rogovkai<!--:-->
Nautrēnu pagastmāja, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
08:15
<!--:lv-->Iesaistoties akcijā „Cimdotā Latvija” – uzvelkam rakstainus cimdus un ar Latvijas valsts himnas kopīgu dziedāšanu sagaidām Latvijas valsts dzimšanas dienu<!--:-->
Griškānu pagasta kultūras nams, Griškānu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
08:15
<!--:lv-->Latvijas valsts himnas kopīga dziedāšana Dricānos. Kopīga silta tēja. Videostāsts “Dricanīšu sātu stuosti”<!--:-->
Dricānu pagasta kultūras nams, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
10:00
<!--:lv-->Svinīgs svētku pasākums „Simts gaismas Latvijai dedzu, simts gaismās Latviju redzu!” <!--:-->
Strūžānu kultūras nams, Rēzeknes novads
18.11.2018
11:00
<!--:lv-->Latvijas dzimšanas dienas pasākums “Mūsu Dzimtenei - 100”. Viensētu stāstu izstāde. Svētku koncerts, kurā piedalās gan tautas nama pašdarbības kolektīvi, gan ciemiņi, noslēgumā – lielā svētku torte<!--:-->
Ilzeskalna tautas nams, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
11:00
<!--:lv-->Latvijas Republikas simtgadei veltīts svinīgs pasākums Silmalā <!--:-->
Silmalas pagasta kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
11:00
<!--:lv-->Svinīgs pasākums par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai “Es - Latvijas simtgades jubilārs”. Svētku torte<!--:-->
Stoļerovas pagasta saieta nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
11:00
<!--:lv-->Svinīgs pasākums “Es ozola zīle Tev vainagā...” <!--:-->
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
11:00
<!--:lv-->Viktorīna bērniem no 9 līdz 17 gadu vecumam “Mana Dzimtene - Latvija”<!--:-->
Štikānu klubs, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
12:00
<!--:lv-->Latvijas valsts simtgadei veltīts svinīgs pasākums Sakstagala un Kantinieku pagasta iedzīvotājiem <!--:-->
Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrs, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
12:00
<!--:lv-->Valsts 100-gadei veltīts svinīgs pasākums Vērēmos<!--:-->
Vērēmu tautas nams, Rēzeknes novads
18.11.2018
14:00
<!--:lv-->Svētā Mise, veltīta Latvijas simtgadei. Svētku torte muižas sarkanajā zālē<!--:-->
Lūznavas muiža, Lūznava Rēzeknes novads
18.11.2018
14:00
<!--:lv-->Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 100. gadadienai „Teic, kur zeme skaistāka” <!--:-->
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
15:00
<!--:lv-->Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts koncerts Mākoņkalnā “Mēs Latvijai” <!--:-->
Mākoņkalna pagasta kultūras nams, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
15:00
<!--:lv-->Svētku koncerts “Tu esi Latvija!”, Feimaņu pagasta iedzīvotāju godināšana<!--:-->
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
15:00
<!--:lv-->Svinīgs pasākums “Latvija – mūsu skaistā zeme” Rikavā<!--:-->
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
16:00
<!--:lv-->Svinīgs pasākums Pušā veltīts Latvijas valsts simtgadei<!--:-->
Pušas pagasta tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
17:00
<!--:lv-->Latvijas Republikas simtgadei veltīts svinīgs pasākums Čornajā. Labāko darbinieku sveikšana, Viktora Zemgala koncerts, svētku torte<!--:-->
Čornajas tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
18:00
<!--:lv-->Latvijas simtgadei veltīts pasākums “Latvijai 100”<!--:-->
Ozolmuižas pagasta kultūras nams, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
18:00
<!--:lv-->Latvijas simtgades svinības Nagļos <!--:-->
Nagļu pagasta tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
18:00
<!--:lv-->Svinīgs pasākums Maltā<!--:-->
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
19:00
<!--:lv-->Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākums “Mēs esam Latvija” Bērzgalē <!--:-->
Bērzgales pagasta kultūras nams, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
19:00
<!--:lv-->Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums „Mēs esam- Latvija”. Programmā - svētku koncerts, pagasta iedzīvotāju godināšana, Gaigalavas musturdeķa prezentācija, kopīga svētku tortes baudīšana, balle<!--:-->
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
19:00
<!--:lv-->Latvijas valsts simtgades pasākums, pagasta svētki “Es esmu daļa no Latvijas” Lendžos <!--:-->
Lendžu pagasta kultūras nams, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
20:00
<!--:lv-->Atpūtas vakars pie galdiņiem Ružinā<!--:-->
Ružinas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
20:00
<!--:lv-->Svinīgs pasākums “Veltījums Latvijai, Latgalei, Rogovkai”. “100-gades mazais pilsonis” <!--:-->
Nautrēnu sporta halle – kultūras nams, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads