Events - 16 Dec 18

Date/Time Event
16.12.2018
09:00 - 13:00
<!--:lv-->Meistardarbnīcas - Papje-mašē maskas (Jūlija Šilova un Viktorija Grappa)<!--:-->
Čornajas pagasta tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
16.12.2018
11:00
<!--:lv-->Radošā darbnīca Ziemassvētku kompozīciju izgatavošanai<!--:-->
Silmalas pagasta Štikānu klubs, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
16.12.2018
11:00
<!--:lv-->Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Lai skan!”. Piedalās Dricānu kultūras nama vokālais ansamblis “Almus”, Rēzeknes novada jauktais koris “Ezerzeme”. Ieeja brīva<!--:-->
Dricānu pagasta kultūras nams, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
16.12.2018
11:00
<!--:lv-->Ziemassvētku tirdziņš<!--:-->
Nautrēnu pagasta sporta halle-kultūras nams, Nautrēnu pagasts
16.12.2018
13:00
<!--:lv-->Adventa koncerts „Lai sirdīs ienāk prieks!”<!--:-->
Ilzeskalna tautas nams, Rēzeknes novads
16.12.2018
13:00
<!--:lv-->Animācijas filma “Saule brauca debesīs”. Vizuāla poēma par Latviju kā Saules meitu, kura piedzimst tumsā, tiek nozagta, bet vēlāk atbrīvota, lai uzplauktu kā skaists zieds mūžībā<!--:-->
Lendžu kultūras nams, Rēzeknes novads
16.12.2018
15:00
<!--:lv-->3. Adventes pasākums – “Vēstules debesīm”<!--:-->
Kaunatas tautas nams, Kaunatas pagasts
16.12.2018
15:00
<!--:lv-->Ziemassvētku ieskaņu koncerts „Pa baltu ceļu Ziemassvētki atnāk...”. Piedalās koris „Septiņkalne” un Strūžānu kultūras nama amatierkolektīvi<!--:-->
Strūžānu kultūras nams, Rēzeknes novads