Events - 25 Dec 18

Date/Time Event
25.12.2018
10:00
<!--:lv-->Teātra - studijas “Joriks” izrāde bērniem “Salaveča kļūda”<!--:-->
Stoļerovas pagasta saieta nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
11:00
<!--:lv-->Ziemassvētku pasākums Audriņu pagasta bērniem “Ziemas pasaka”<!--:-->
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņi Rēzeknes novads
25.12.2018
12:00
<!--:lv-->Bērnu dramatiskā pulciņa izrāde “Ziemassvētki”<!--:-->
Štikānu klubs, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
13:00
<!--:lv-->Ziemassvētku pasākums Lendžu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem ”Kā dūmu rūķi pie mazziediņu rūķiem ciemojās”<!--:-->
Lendžu kultūras nams, Rēzeknes novads
25.12.2018
14:00
<!--:lv-->Koncerts “Priecīgi Ziemassvētki” <!--:-->
Nagļu pagasta Tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
15:00
<!--:lv-->Ziemassvētku eglītes pasākums Gaigalavas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem<!--:-->
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
16:00
<!--:lv-->Bērnu eglīte – sagaidām Salaveci un lielo dāvanu maisu<!--:-->
Ozolmuižas pagasta kultūras nams, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
18:00
<!--:lv-->Ziemassvētku koncerts „Brīnumu gaidot”<!--:-->
Mākoņkalna pagasta kultūras nams, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
19:00
<!--:lv-->Ziemassvētku koncerts Pušā<!--:-->
Pušas pagasta tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
19:00
<!--:lv-->Ziemassvētku pasākums Silmalā <!--:-->
Silmalas pagasta kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
20:00
<!--:lv-->Atpūtas pasākums pie galdiņiem Ružinā<!--:-->
Ružinas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
20:00
<!--:lv-->Atpūtas vakars “Jau pusnakts tuvojas...”. Vakars pie galdiņiem. Pašdarbnieku koncerts, dejas disko ritmos<!--:-->
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņi Rēzeknes novads
25.12.2018
20:00
<!--:lv-->Ziemassvētku balle kopā ar muzikantiem Ingu un Normundu <!--:-->
Kaunatas tautas nams, Kaunatas pagasts
25.12.2018
20:00
<!--:lv-->Ziemassvētku balle pie galdiņiem. Spēlē Ināra Kuzmina<!--:-->
Kaunatas pagasta Dubuļu klubs, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
20:00
<!--:lv-->Ziemassvētku balle Rikavā <!--:-->
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
20:00
<!--:lv-->Ziemassvētku koncerts “Ar mīlestības dzirkstelīti”, pēc koncerta balle, spēlē Lauris Neilands<!--:-->
Nautrēnu pagasta sporta halle-kultūras nams, Nautrēnu pagasts
25.12.2018
20:00
<!--:lv-->Ziemassvētku koncerts. “Un visa pasaule ir atkal kopā”<!--:-->
Lendžu kultūras nams, Rēzeknes novads
25.12.2018
21:00
<!--:lv-->Atpūtas vakars pie galdiņiem Ozolmuižā<!--:-->
Ozolmuižas pagasta kultūras nams, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
22:00
<!--:lv-->Ziemassvētku atpūtas vakars Ilzeskalnā<!--:-->
Ilzeskalna pagasta tautas nams, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads