Events - 26 Jan 19

Date/Time Event
26.01.2019
10:00
<!--:lv-->Sniega skulptūru festivāls. Sniega skulptūru veidošana pie Čornajas tautas nama. Darbus vadīs Gundars Kozlovskis<!--:-->
Čornajas pagasta tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
26.01.2019
12:00
<!--:lv-->Deju festivāls “Ritms”. Radoša sadarbība ar kaimiņu pagastu bērnu deju grupām<!--:-->
Stoļerovas pagasta saieta nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
26.01.2019
13:00
<!--:lv-->Radošā darbnīca „Zvaigžņu ceļš’. Visi nepieciešamie materiāli darbam tiks nodrošināti<!--:-->
Ratnieku tautas nams, Rēzeknes novads
26.01.2019
19:00
<!--:lv-->Dricānu vidējās paaudzes deju kolektīva “JUMALO” 15 darbības gadu jubilejas koncerts. Balle<!--:-->
Dricānu pagasta kultūras nams, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
26.01.2019
19:00
<!--:lv-->Pašdarbnieku balle<!--:-->
Nagļu pagasta tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads
26.01.2019
20:00
<!--:lv-->Pēcpusdiena “Senlatviešu tradīcijas”. Dziesmas, rotaļas, dejas kopā ar folkloras kopu<!--:-->
Mākoņkalna Tautas nams, Lipuški Rēzeknes novads