Events - 21 Apr 19

Date/Time Event
21.04.2019
10:00
<!--:lv-->Radošā darbnīca “Lieldienu olu krāsošana” Rikavā<!--:-->
Rikavas kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
11:00
<!--:lv-->Lieldienu pasākums Silmalā<!--:-->
Silmalas pagasta kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
12:00
<!--:lv-->Lieldienu pasākums Ozolmuižas pagasta iedzīvotājiem. Vārīsim putru uz ugunskura, ripināsim olas un dejosim tautu dejas<!--:-->
Pie Ozolmuižas kultūras nama, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
12:00
<!--:lv-->Lieldienu pasākums ”Raibās Lieldienas”. Lieldienu pasākums kopā ar Dricānu folkloras kopu “Bolta vīšņa”, Dricānu lauku kapelu un Lieldienu zaķi<!--:-->
Dricānu kultūras nams, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
14:00
<!--:lv-->Koncerts “Priecīgas Lieldienas” Nagļos. Koncertā piedalās tautas nama pašdarbības kolektīvi.<!--:-->
Nagļu pagasta tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
14:00
<!--:lv-->Lieldienu jampadracis Kaunatā, pašdarbnieku koncerts, Lieldienu tradīcijas un dažādas aktivitātes, šūpošanās, lieldienu zaķa sagaidīšana<!--:-->
Kaunatas pagasta tautas nams, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
14:00
<!--:lv-->Lieldienu jampadracis Strūžānos maziem un lieliem „LIELDIENIŅAS BRAUKŠUS BRAUCA...”.<!--:-->
Strūžāni, laukums pie Lielajām šūpolēm pretī skolai, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
14:00
<!--:lv-->Lieldienu pasākums “ Lūznavā Lieldieniņas braukšus brauca” <!--:-->
Lūznavas pagasta zāle, Lūznavas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
14:00
<!--:lv-->Lieldienu pēcpusdiena “Atīt Leldīna par augstu kalneņu”. Ieeja brīva<!--:-->
Bērzgales pagasta kultūras nams, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
14:00
<!--:lv-->Zaķu skrējiens jeb Ļepatonis. Sportiskas un tradicionālas Lieldienu aktivitātes ģimenēm. Apbalvošana, muzikāli un dejiski sveicieni<!--:-->
Vērēmu pagasta tautas nams, Vērēmu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
15:00
<!--:lv-->Lieldienu pasākums ģimenēm „Pie bagātās vistas” <!--:-->
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
15:00
<!--:lv-->Lieldienu pasākums Griškānos „Ripo saulīte pār kalna galu”. Teatralizēts uzvedums, spēles, dejas, olu kaujas, zaķu tāllēkšanas sacensības un citas Lieldienu izdarības<!--:-->
Griškānu pagasta kultūras nams, Griškānu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
16:00
<!--:lv-->Svētku koncerts Maltā “Iedziedāju, iedancoju Lielu dienu” <!--:-->
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
18:00
<!--:lv-->Lieldienu koncerts “Saule ziedu klētiņā”. Piedalās Nautrēnu pagasta un Nautrēnu vidusskolas pašdarbnieki<!--:-->
Nautrēnu sporta halle -kultūras nams, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
18:00
<!--:lv-->“Lieldienu jampadracis” Mākoņkalnā. Jautras rotaļas, spēles, olu kaujas, ticējumu un mīklu minēšana, pašdarbnieku uzstāšanās.<!--:-->
Mākoņkalna Tautas nams, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
19:00
<!--:lv-->Lieldienu pasākums “Saulainas Lieldienas!”. Svētku koncerts, piedalās Feimaņu pagasta pašdarbības kolektīvi<!--:-->
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
19:00
<!--:lv-->Pušas tautas nama pašdarbnieku Lieldienu koncerts<!--:-->
Pušas tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
20:00
<!--:lv-->Atpūtas vakars pie galdiņiem Pušā<!--:-->
Pušas tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
20:00
<!--:lv-->Lieldienu atpūtas pasākums Kantiniekos pie galdiņiem disko mūzikas ritmos<!--:-->
Kantinieku sporta un atpūtas centrs, Kantinieku pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
20:00
<!--:lv-->Lieldienu balle Kaunatā kopā ar muzikanti Sintiju Velmi<!--:-->
Kaunatas pagasta tautas nams, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
20:00
<!--:lv-->Lieldienu balle Ozolmuižā. Spēlē Marčello<!--:-->
Ozolmuižas kultūras nams, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
20:00
<!--:lv-->Lieldienu pasākums Lendžos. Piedalās kultūras nama pašdarbības kolektīvi. <!--:-->
Lendžu pagasta kultūras nams, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
21:00
<!--:lv-->Diskotēka Bērzgalē <!--:-->
Bērzgales pagasta kultūras nams, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
21:00
<!--:lv-->Diskotēka Rikavā<!--:-->
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
21:00
<!--:lv-->Lieldienu balle Maltā, spēlē Jānis Ločmelis no grupas “Sikspārnis”. Ieeja 1,00 euro, 18 +<!--:-->
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
22:00
<!--:lv-->Lieldienu atpūtas vakars pie galdiņiem Ilzeskalnā<!--:-->
Ilzeskalna pagasta tautas nams, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
22:00
<!--:lv-->Lieldienu balle Gaigalavā. Spēlē grupa „Kingi”. Ieeja - 3,00 euro<!--:-->
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
22:00
<!--:lv-->Lieldienu balle Nagļos. Spēlē brāļi Puncuļi. Ieeja 3,00 euro<!--:-->
Nagļu pagasta tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads