Events - 4 Mai 19

Date/Time Event
04.05.2019
00:00
<!--:lv-->Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena “Baltā galdauta svētki”. Koku stādīšana, teritorijas iekopšana, radošā darbnīca, folkloras dalībnieku apsveikums<!--:-->
Stoļerovas saietu nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
09:00
<!--:lv-->Košumaugu stādīšanas talka pagasta centrā “Lai Nagļi košāk zied!”, Baltā galdauta svētki. Sava pagasta kulinārais mantojums, pagasta vecāko iedzīvotāju atmiņu stāsti par Latvijas ļaužu likteņiem lielajos pasaules ceļos<!--:-->
Nagļu pagasta kultūras nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
09:00
<!--:lv-->“Baltā galdauta svētki”. Pulcēšanās pie Lendžu kultūras nama koku stādīšanai. Tēja, kopīgi sarūpēta cienasta baudīšana, dokumentālās filmas<!--:-->
Lendžu kultūras nams, laukums pie brīvdabas estrādes, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
10:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki Bērzgalē: volejbola turnīrs “Latvijas neatkarības atjaunošanai – 29”, akcija “Kupla liepa ceļmalā”. Liepiņu stādīšana pie atjaunotā dīķa Bērzgales centrā<!--:-->
Bērzgales pamatskolas sporta zāle un ciema centrs, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
10:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki Feimaņos. Dokumentālā filma “Esības vējos”, tikšanās ar rakstnieci, žurnālisti Aiju Mikeli, folkloras kopa “Zeile”<!--:-->
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
10:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki Silmalā<!--:-->
Silmalas pagasta kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
10:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki. Sudrabegles stādīšana laukumā pie pagasta. Filma “100 gadi esības vējos”. Kopīga galda klāšana ar līdzpaņemtu cienastu. Svinēšana un dalīšanās atmiņās par tautu un valsti<!--:-->
Rikavas pagasta tautas nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
10:00
<!--:lv-->Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena “Baltā galdauta svētki”. Izstāde “Dzimtas mantojums”. Liepu stādīšana. Radošā darbnīca “Latvijas simbolikas nozīmīšu gatavošana”. Svētku kliņģeris, tēja<!--:-->
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
11:00
<!--:lv-->4.maijam veltīts pasākums „LAI SAZIEDAM!”. ”Baltā galdauta svētku” ietvaros tiks stādītas puķes uzrakstā STRŪŽĀNI, kas izveidots Līgo kalna pakājē. Pēc puķu stādīšanas pulcēšanās jaunajā lapenē ezera krastā, latviešu dzejnieku skaistākā dzeja, pašcepti pīrāgi<!--:-->
Strūžānu kultūras nams, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
11:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki Čornajā “Baltiem ziediem savu māju izpušķoju”. Balto ceriņu, jasmīnu un hortenziju dārza stādīšana, kopīga galda klāšana<!--:-->
Čornajas pagasta tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
11:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki Dricānos. Kopīga rīta tēja, sarunas, dziesmas<!--:-->
Dricānu birztalas estrāde, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
11:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki. Atmiņu stāsti, dzeja, dziesmas pie tējas tases<!--:-->
Nautrēnu pagasta sporta halle-kultūras nams, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
11:00
<!--:lv-->Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadiena. Koku stādīšana, baltā galdauta klāšana kopā ar Mākoņkalna folkloras kopu<!--:-->
Mākoņkalna pagasta kultūras nams, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
12:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki Audriņos. Filma “Latvijas simtgadnieki”, svētku tējas galds<!--:-->
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņu pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
12:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētkos: atmiņu sarunas par Latvijas karoga pacelšanu Lūznavā<!--:-->
Lūznavas pagasta zāle, Lūznavas pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
12:00
<!--:lv-->F. Trasuna fabulu un Baltā galdauta svētki “Ka kūpeibā ir spāks”. Pasākums brīvā dabā; nepiemērotu laika apstākļu gadījumā - Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrā<!--:-->
Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta”, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
13:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki. Kopīga galda klāšana, kopā būšana, sarunas, tautasdziesmu dziedāšana. Bērnu zīmēju izstāde „Baltā galdauta svētki bērnu acīm”<!--:-->
Pušas pagasta tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
14:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki Gaigalavā. Dokumentālā filmas „100 gadi Esības vējos”, viktorīna „Iepazīsti Latviju”, kopīga galda klāšana un sarunas pie tējas tases<!--:-->
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
14:00
<!--:lv-->Baltā galdauta svētki Kaunatā. Kulinārā mantojuma popularizēšana<!--:-->
Kaunatas brīvdabas estrāde, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
04.05.2019
14:00
<!--:lv-->Orientēšanās sacensības jauniešiem Ilzeskalnā. Pēc pasākuma kopīgas pusdienas, pārrunas, atmiņas, foto mirkļi<!--:-->
Ilzeskalna ciems, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads