Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Publicēts 20.11.2018
Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 22/11/2018
11:00

Location
Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle

Categories No Categories


Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:
Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst. 9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Pēc komiteju sēdēm notiks šādu ezeru zvejas limitu sadales komisiju sēdes:

1. Micānu ezers (Bērzgales pagasts);
2. Černostes ezers (komerczveja) (Maltas pagasts);
3. Stiebrāja ezers (komerczveja) (Mākoņkalna pagasts);
4. Idzipoles ezers (komerczveja) (Kaunatas pagasts);
5. Tiskādu ezers (komerczveja) (Silmalas pagasts);
6. Sedzera ezers (Lendžu pagasts);
7. Labvāržu ezers (Lendžu pagasts);
8. Viraudas ezers (Lendžu pagasts);
9. Baļinovas ezers (Čornajas pagasts);
10. Ismeru – Žogotu ezers (komerczveja un pašpatēriņa) (Čornajas pagasts);
11. Adamovas ezers (Vērēmu pagasts).

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2018. gada 6. decembrī, plkst.10.00, administrācijas mazajā zālē.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0