Feimaņu pagasta jauniešu deju kolektīvs „Vīmyns” piedalījās jubilejas koncertā „Lai top!”

Publicēts 26.11.2014

2014. gada 22. novembrī Rēzeknes novada Feimaņu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Vīmyns” devās uz Rīgu, VEF Kultūras pili pie sava draugu deju kolektīva „Dzīpars”, lai nosvinētu viņu 5 gadu un tā mākslinieciskās vadītājas Renātes Lindes 50 gadu jubileju. Koncerts sastāvēja no vairākām daļām, kuras caurvija šādas tēmas: „Zeme”, „Ūdens”, „Uguns”, „Gaiss” un „Zvaigznes”. JDK „Vīmyns” daļā „Zeme” izdejoja deju „Začeits” (G. Tjarvja horeogrāfija, tautas mūzika Ē. Zepa apdarē), daļā „Gaiss” – „Zaļi mežeņi” (I. Dreļa horeogrāfija, tautas mūzika E. Lipska apdarē) un daļā „Zvaigznes” – „Joksu polka” (G. Tjarvja horeogrāfija, tautas mūzika draugu folkloras kopas „Vīteri” apdarē).

Koncerta noslēgumā JDK „Dzīpars” vadītāja R. Linde teica pateicības vārdus JDK „Vīmyns” kolektīvam un tā vadītājam par koncerta kuplināšanu ar vitāli latgaliskām dejām.

Milzīgs paldies visiem, kuri ļāva šim braucienam realizēties. JDK „Vīmyns” dejotājiem bija ļoti patīkami godināt savus draugus viņu nozīmīgajā jubilejā un dejot uz VEF Kultūras pils skatuves kopā ar pieredzējušajiem deju kolektīviem.

 

 

Guntis Tjarvja
JDK „Vīmyns” vadītājs

 

TDK "Vīmyns"TDK "Vīmyns"TDK "Vīmyns"TDK "Vīmyns"TDK "Vīmyns"TDK "Vīmyns"TDK "Vīmyns"TDK "Vīmyns"

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0