Feimaņu pamatskolā notika Rēzeknes novada Metodiskā diena

Publicēts 01.04.2016

Lai veicinātu pedagogu pieredzes apmaiņu, Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvalde iedibinājusi tradīciju – skolēnu rudens un pavasara brīvdienās rīkot Metodisko dienu kādā no Rēzeknes novada vispārizglītojošajām skolām. Šogad, 18. martā Rēzeknes novada Metodiskā diena tika rīkota Feimaņu pamatskolā.

Metodiskās dienas laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem tiek piedāvātas kompetentu speciālistu lekcijas par pedagogu darba specifikācijas jautājumiem, iespēja apmeklēt un praktiski darboties atsevišķu mācību priekšmetu pedagogu vadītajās radošajās darbnīcās, neformālā gaisotnē tikties ar kolēģiem, tuvāk iepazīt konkrētās skolas darbu.

Metodiskajā dienā Feimaņu pamatskolā piedalījās novada izglītības pārvaldes pārstāvji – Elita Opincāne (pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības speciāliste), Aija Dundure (Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību jautājumos) un 22 izglītības iestādes (8 pamatskolas un 5 pamatskolu struktūrvienības ar 53 dalībniekiem, 3 internātpamatskolas ar 12 dalībniekiem, 6 vidusskolas ar 21 dalībnieku).

Metodiskās dienas pasākumu atklāja Elita Opincāne, turpinājumā sekoja skolas direktores Ainas Drikšņas prezentācija par Feimaņu pamatskolu un psihoterapeites Daces Caices (Rīga) lekcija “Modernās tehnoloģijas un pusaudži.”

Katram no viesiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt 2 atšķirīgas nodarbības, ko vadīja Feimaņu pamatskolas pedagogi. Savā darba pieredzē dalījās 6 pedagogi par sekojošām tēmām: Ineta Upeniece “Neformālā izglītība mācību procesā”, Iveta Alika “Pozitīvais lādiņš + deju terapija”, Inita Otikova “Radošā darbnīca”, Ernestīna Lapkovska “Vides spēles” , Marija Smirnova “Radošo darbu veidi krievu valodas (svešvalodas) stundās”, Raisa Piruško “Runātprasmes un rakstītprasmes attīstīšana angļu valodas stundās” .

Metodiskās dienas noslēgumā tika veikts pasākuma izvērtējums un izlozēta nākošā Rēzeknes novada skolu Metodiskās dienas norises vieta – Kaunatas vidusskola.

Paldies visiem par kopā būšanu Feimaņu pamatskolā!

Aina Drikšņa,
Feimaņu pamatskolas direktore 

IMG_8603IMG_8563 IMG_8565 IMG_8568 IMG_8585 IMG_8532 IMG_8536 IMG_8555IMG_8623

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0