Finansējums vides kvalitātes un klimata pārmaiņu uzlabojumiem

Publicēts 06.02.2018

LIFE programmas ietvaros pieejams Eiropas Savienības finansējums dabas, vides un klimata jomu risinājumiem. Kopējais investīciju apmērs periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam ir 3,4 miljardi eiro, kas paredzēti vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai. Atbalsta intensitāte ir līdz 55% no kopējām projekta izmaksām. Finansējumam var pieteikties jebkura juridiska persona (komersanti, pašvaldības, valsts iestādes, NVO, universitātes, izpētes institūti u.c.).

Atbalsts pieejams projektiem, kas vērsti uz inovatīvu dabas un vides risinājumu ieviešanu, testēšanu un demonstrēšanu, kā arī projektiem, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām un to samazināšanu.

Atbalstāmo tēmu piemēri:
- izstrādāt un testēt inovatīvas tehnoloģijas un produktus (sākot ar TRL 4);
- uzlabot produktu ražošanas procesus atbilstoši augstākiem vides standartiem;
- apsaimniekot, atjaunot un aizsargāt sugas un biotopus;
- organizēt informatīvas kampaņas, mainot mērķauditorijas uzvedību;
- u.c.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Mārcēna
LIFE programmas atbalsta vienības
(LIFE programmas kapacitātes projekta CAP LIFE LAT)
sabiedrisko attiecību speciāliste
baiba.marcena@lvafa.gov.lv

www.lifeprogramma.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0