Finanšu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Monvīds Švarcs
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 (Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, 2.stāvs, 16.kabinets)
Kontaktinformācija: tālrunis 64622238
E-pasts: monvids.svarcs@rdc.lv
Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Elvīra Pizāne
Komitejas sastāvs: Monvīds Švarcs, Elvīra Pizāne, Vilis Deksnis, Guntis Rasims, Aivars Buharins, Vasīlijs Bašmakovs, Pāvels Melnis, Edgars Ņizins.