Fizisko aktivitāšu nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”

Publicēts 22.06.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/28
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.07.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: fizisko aktivitāšu nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta konkursa ziņojums

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0