Folkloras kopai “Ausmeņa” piecu gadu jubileja

Publicēts 06.12.2018

30. novembrī Čornajas tautas namā (TN) tika svinēta Čornajas folkloras kopas “Ausmeņa” piecu gadu jubileja. Uz svinībām tika aicināti gan tuvāki, gan tālāki ciemiņi un, protams, pagasta iedzīvotāji.

Var teikt, ka šo folkloras kopu ir dibinājuši divi jauni un aktīvi cilvēki – toreizējais Čornajas TN vadītājs Jānis Aleksāns un latgaliešu tautas mūzikas lolotāja Santa Viša- Gaisiņa, kura uzņēmās vadīt šo kopu. Pašos folkloras kopas pirmsākumos bija daudz dziedāt gribētāju, bet ar laiku daudzi aizgāja un palika paši aktīvākie, apņēmīgākie un izturīgākie dalībnieki. Pamazām klāt ir nākuši arī jauni dziedātāji. “Ausmeņas” sastāvā ir dažādu vecumu ļaudis, kas savā ikdienā nav saistīti ar mūziku. Vecākās dalībnieces ir kā stingrs pamats, atbalsts un paraugs jaunajiem jebkurā situācijā.

Šo piecu gadu laikā, “Ausmeņa” ir ir piedalījusies dažādos pasākumos, koncertos un festivālos. Folkloras kopai ir cieša sadarbība ar Čornajas TN draugu kopu. “Ausmeņas” muzikālais pavadījums ir izrāžu neatņemama sastāvdaļa. Visus šos gadus folkloras kopas repertuārā ir bijušas Latgales tautasdziesmas.

Savu jubilejas koncertu “Ausmeņa” ieskandināja ar savu pašu pirmo dziesmu “Jau rudiņs tyvojās”. Folkloras kopu sveikt bija ieradušis Ratnieku TN folkloras kopa “Rateņš”, Kaunatas TN folkloras kopa “Rāzna”, Ozolaines TN folkloras kopa “Zeiļa” un Čornajas TN teātra draugu kopa. Katrs kolektīvs dāvāja jautrus priekšnesumus. Ar katru no viņiem folkloras kopa “Ausmeņa” ir sadarbojusies un kopīgi piedalījusies dažāda mēroga pasākumos. “Ausmeņu” sveica Čornajas pagasta pārvalde, Čornajas PII “Brīnumzeme” kolektīvs un Čornajas iedzīvotāju konsultatīvā padome. Tika saņemts daudz siltu vārdu, laba vēlējumu un dāvanu.

Vakara īpašie viesi bija kapela “Dziga”, kuri skaisti noslēdza pasākuma svinīgo daļu un ieskandināja turpmāko vakaru.

Folkloras kopa “Ausmeņa” saka sirsnīgu paldies visiem sveicējiem un viesiem, kā arī visiem tiem, kuri kopā ir bijuši un atbalstījuši visus šos piecus gadus. Paldies Čornajas pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu un nodrošinājumu ar transportu.

Marija Vicka

received_526224287882441 received_767206570278738 received_2184995231774616

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0