„Bērnu un jauniešu žūrijas” noslēguma pasākumā Rīgā piedalās arī lasītāji no Rēzeknes novada 2013.

Jau trīspadsmito gadu Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību, saņemot Valsts Kultūrkapitāla fonda, Kultūras ministrijas, pašvaldību un privāto ziedotāju finansiālu atbalstu, rīko lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu un jauniešu žūrija”. Šoreiz tajā piedalījās un jauno grāmatu vērtēšanā iesaistījās rekordliels dalībnieku skaits – 17 tūkstoši, tostarp arī 290 lasītāji no Rēzeknes novada. Foto: Antoņina Krūza