Eiropas sadarbības dienā iesaistās arī Rēzeknes novads 2012. 26.09.

21. septembrī ar devīzi „Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei” visā Eiropā tika atzīmēta Eiropas teritoriālās sadarbības diena. Lai plašākai sabiedrībai pastāstītu par īstenotajiem projektiem un draudzīgu saišu veidošanu starp pārrobežu kaimiņiem, Rēzeknes Augstskolas telpās pulcējās Rēzeknes novada pašvaldības, Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta (PSPI) pārstāvji. Foto: Eduards Medvedevs un Madara Ļaksa